Váš košík je prázdný.

DVR se nespustí.
Možné příčiny:
1 Napájení není správné.
2 Síťový kabel není správně připojen.
3 Hlavní vypínač je poškozen (pokud je přítomen).
4 Aktualizace softwaru se nezdařila.
5 Pevný disk je poškozen, nebo je špatně připojen.
6 Přední panel je poškozen.
7 Základní deska přístroje je poškozena.

DVR se automaticky restartuje, nebo se zastaví po několika minutách po restartu.
Možné příčiny:
1 Síťové napětí je nestabilní, nebo příliš nízké.
2 Pevný disk je poškozen, nebo je špatně připojen.
3 Napětí ze zdroje přístroje je příliš nízké.
4 Vstupní video signál je nestabilní.
5 Špatný tepelný radiátor, mnoho prachu na něm, nebo špatné odvětrávání přístroje.
6 Hardware přístroje je poškozen.

Systém nedetekuje pevný disk.
Možné příčiny:
1 Napájecí kabel pevného disku není připojen.
2 Připojovací kabely pevného disku jsou poškozeny.

Chci se připojit k DVR z mého mobilu a nevím jak.
Pro připojení potřebujete aplikaci VMEye, kterou můžete stáhnout z příslušného serveru výrobce operačního systému, který používáte (Android Market, Apple store ...), případně u nás na stránkách, pokud máte systém, který umožňuje nahrávat aplikace z PC.

Dalším krokem je nastavení DVR: musíte ze zařízení zjistit nebo mu přidělit pevnou IP adresu a otevřít port pro mobilní komunikaci. 

Pokud se připojujete z mobilní sítě nebo z internetu, budete potřebovat kromě vnitřní IP adresy ještě Vaši veřejnou IP adresu a nastavit v routeru přesměrování na vnitřní IP.

Nyní stačí spustit staženou aplikaci a zadat do ní tyto údaje: 
  • IP adresu
  • Port pro mobilní komunikaci
  • Uživatelské jméno
  • Heslo


Potřebuji skrýt před některými uživateli některé kamery (např. aby zaměstnanci nezjistili, že byla přidána nová kamera nebo aby neviděli chráněné informace).
Toto je možné udělat v DVR pomocí nastavení práv jednotlivým uživatelům. Přihlaste se jako administrátor a v menu vyberte položky Pokročilý -> Uživatelé a nyní tlačítko Uživatelé. Zobrazí se seznam uživatelů, vyberte uživatele, před kterým chcete kamery a záznamy skrýt a odeberte jim příslušné právo. Berte na vědomí, že DVR rozlišuje možnost sledovat aktuální obraz kamery a přehrávat její záznam jako 2 samostatná práva.

Pro připojení komunikátoru potřebujete programátor a počítač. Po prvním připojení proběhne instalace ovladačů (buď automaticky, nebo budete muset vybrat ovladač sami). Poté spusťte program SA-COMPROG a nechte ho vyhledat komunikátor. Po vyhledání zobrazí program název nalezeného komunikátoru. Připojíte se k němu stiskem tlačítka START.


Spustí se program a zobrazí nabídku možností pro připojený komunikátor. Tyto možnosti jsou pro většinu komunikátorů shodné:

V záložce Telefonní čísla můžete nastavit až 8 čísel, na které chcete posílat hlášení.

V záložce Vstup 1 - Vstup 4 můžete nastavit typ vstupu a přiřadit telefonní čísla pro volání a zasílání SMS.

V záložce Výstup lze nastavit typ výstupu (monostabilní/bistabilní) a způsob aktivace.

V záložce Monitoring Ext. Napájení lze nastavit varování a přiřadit telefonní čísla v případě poklesu napájecího napětí.

V záložce Monitoring Funkčnosti lze nastavit automatické hlášení o funkčnosti modulu. abyste měli jistotu, že modul pracuje správně i když dlouho nenastala poplachová událost.

V záložce Ostatní můžete natavit číslo pro přeposílání příchozích SMS a bezpečnostní kód pro programování přes SMS.

V záložce Pult PCO můžete nastavit spojení s Pultem Centrální Ochrany.

V záložce Jammer lze nastavit zaslání varování v případě zarušení mobilního signálu.


Při nastavování textu SMS zpráv mějte na paměti, že SMS zpráva nepracuje s písmeny s háčky a čárkami. Pokud tyto písmena (áéíóůúěščřžý) použijete , bude přenos zprávy ukončen před nimi.